Kontakt
Rekrutacja
.
WARUNKI REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2014/2015 - kliknij

W SKŁAD ZSZ NR 1 WCHODZĄ SZKOŁY:

TECHNIKUM ZAWODOWE dla Młodzieży:
- technik technologii żywności
- kelner
- technik usług fryzjerskich


ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA dla MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW:
- kucharz
- sprzedawca
- fryzjer
- mechanik pojazdów samochodowych
- stolarz
Pozostałe zawody ujęte w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego zatwierdzonej przez MEN kształcone są w klasach wielozawodowych. Uczniowie w tych klasach uczą się przedmiotów ogólnokształcących w szkole, natomiast teoretycznych przedmiotów zawodowych uczą się na kursach w Ośrodkach Dokształcania Zawodowego w innych miejscowościach (np. Limanowa, Gorlice, Nowy Targ, Kraków ). Zajęcia na kursach trwają po 4 tygodnie w każdym roku nauki.

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA SPECJALNA dla MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW:
- klasy wielozawodowe


.
Instrukcja dla uczniów, którzy uczą się w gimnazjach,które przekazują dane do systemu rekrutacji elektronicznej - kliknij