Kontakt
Informacje
Terminy egzaminów poprawkowych 2014r.

Egzamin poprawkowy maturalny odbędzie się 26 sierpnia, godz. 8:30 w Zespole Szkół Hotelarsko - TurystycznychW dniu 15 maja 2014 roku w Warszawie odbyła się XIV EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY O ZASADACH BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY "Bezpiecznie od startu". Nasza uczennica z klasy III C Honorata Rol-Krupa zdobyła II miejsce zdobywając 96 punktów na 104 możliwe. Honorata wraz z koleżanką z Krynicy - Kingą Tuczyńską reprezentowały Izbę Rzemieślniczą w Nowym Sączu.W klasyfikacji drużynowej okazały się bezkonkurencyjne zajmując I miejsce.
Zdobyły 178 punktów. Więcej
IMG
IMG

Szkolne plany nauczania na rok 2014/2015

Zestaw podręczników do przedmiotów ogólnokształcących
Dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych
oraz terminy spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2013/2014

PROGRAM UNIJNY REALIZOWANY W SZKOLE
„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”
Beneficjent: Województwo Małopolskie,
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolenia zawodowego
Czas realizacji Projektu: 2010-2014


Informacja o Projekcie

Regulamin uczestnictwa w Projekcie

Zakopane, dnia 24.04.2014r. Oznaczenie sprawy: ZSZ1-271/1/14

Dyrektor Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. A. Dziedzica w Zakopanem ogłasza o zamówienia na:

Świadczenie usługi transportowej dla uczniów na staże - wizyty zawodoznawcze w ramach realizacji projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX Działanie 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


Pobierz

Zakopane, dnia 24.04.2014 Znak sprawy: ZSZ1-271/1/14 SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)


dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - tekst jednolity (Dz. U. z 2013r. poz. 907z późn. zm.)DOSTAWA

„Świadczenie usługi transportowej dla uczniów na staże – wizyty zawodoznawcze w ramach realizacji projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX Działanie 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Pobierz

Oznaczenie sprawy: ZSZ1-271/1/14 Zakopane, dnia 08.05.2014r.

Przewóz Osób Bronisław Szostak
ul. Wierch Spiski 48,
34-530 Bukowina TatrzańskaZ A W I A D O M I E N I E

O wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na: Świadczenie usługi transportowej dla uczniów na staże - wizyty zawodoznawcze w ramach realizacji projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX Działanie 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Pobierz

Oznaczenie sprawy: ZSZ1-271/1/14 Zakopane, dnia 08.05.2014r.

Dyrektor Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. A. Dziedzica w Zakopanem ogłasza:

Z A W I A D O M I E N I E

O wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na: Świadczenie usługi transportowej dla uczniów na staże - wizyty zawodoznawcze w ramach realizacji projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX Działanie 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Pobierz
Zakopane, dnia 22.05.2014r. Oznaczenie sprawy: ZSZ1-271/1/14

Dyrektor Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. A. Dziedzica w Zakopanem ogłasza o udzieleniu zamówienia na:

Świadczenie usługi transportowej dla uczniów na staże - wizyty zawodoznawcze w ramach realizacji projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX Działanie 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Pobierz
Zakopane: Swiadczenie usługi transportowej dla uczniów na stae - wizyty zawodoznawcze
w ramach realizacji projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce
współfinansowanego ze srodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego Priorytet IX Działanie 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Numer ogłoszenia: 173896 - 2014; data zamieszczenia: 22.05.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

PobierzIMG

MISTRZOSTWA OXFORDU